Mẫu hợp đồng và thanh lý Tour

5/5 - (1 bình chọn)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ GOLDSUN

——–›¯š——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–›¯š——-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH – KHẢO SÁT HỌC TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ)

Số: ….. /2014/HĐKT

Căn cứ Luật thương mại được Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.

– Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên. 

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm 2014, tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Goldsun, Chúng tôi gồm có:\

 Bên A: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Người đại diện: ………………………………-  Chức Vụ: ………………………………………..

Điện thoại:  ………………………….………- Fax: …………………………………………….

Mã số thuế:  ………………………………..- Tài khoản: ………………………………………..

Tại:……………………………………………………………………………………………….

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ GOLDSUN

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tri Phương – TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Người đại diện: Ông Phạm Văn Giáp          – Chức Vụ:  Giám Đốc

Điện thoại :  0211 6335 888                               – Fax: 02116.267.555

Giấy phép kinh doanh số: 2500511768              – Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc

Tài khoản: 42.510.000.503.833

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc.

            Hai bên thống nhất ký một số điều khoản phục vụ khách du lịch như sau:

ĐIỀU 1:Chương trình tham quan du lịch – Khảo sát học tập theo chuyên đề:

Bên B tổ chức cho bên A chương trình:………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… (Có chương trình chi tiết và là một phần không thể tách rời của hợp đồng)

 • Phương Tiện : Xe ô tô đời mới có máy lạnh hiện đại, tivi, ghế ngả…, Lái xe nhiệt tình vui vẻ.
 • Mức ăn chính : 120.000đ/bữa chính Theo chương trình + Ăn sáng 35.000đ/bữa
 • Phòng Nghỉ tiêu chuẩn ** Nghỉ từ 2- 4 người/phòng.
 • Hướng Dẫn Viên: Chuyên nghiệp , phục vụ nhiệt tình, thành thạo,chu đáo suốt tuyến.
 • Vé thăm quan: Khách được mua tiền vé vào cửa các thắng cảnh có trong tour.
 • Tàu thuyền tham quan theo chương trình.
 • Bảo hiểm du lịch theo quy định của Tổng Cục Du Lịch.
 • Nước uống trên xe, thuốc chống say…

ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG KHÁCH

– Số lượng tối thiểu:……Người. (Gồm có:……người lớn )

        Nếu bên A giảm quá số lượng khách tối thiểu như trên hợp đồng đã ký …. khách, bên A chịu 50% đơn giá mỗi khách giảm theo hợp đồng. Số lượng khách tăng được tính phát sinh theo đơn giá trên hợp đồng.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN

 1. Thời gian thực hiện:……ngày…..đêm , từ ngày…………..đến ngày ……………………
 2. Điểm đón: 01 điểm, cụ thể tại:…………………………………………………………………    Đón khách: Vào hồi  ……….. ngày ….. tháng …..năm 2019
 3. Liên hệ trưởng đoàn: ……………………………Tel: ……………………………..

       Để đảm bảo tài sản và sự an toàn của Quý Khách, lái  xe của công ty sẽ trả khách tại điểm mà xe đón khách lúc đầu.

ĐIỀU  4: GIÁ TRỊ  HỢP ĐỒNG

ØGiá cho 01 khách: ………………VNĐ. Tổng số khách theo hợp đồng: ….  người

Tổng giá trị hợp đồng : …………………………….   (………….. gồm 10% VAT):

(Bằng Chữ:……………………………………………………………………………………….)

Bảo hiểm du lịch: Mức đền bù tối đa 20.000.000đ/ người/ vụ.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

1.Bên A tạm ứng cho bên B số tiền bằng …….. tổng hợp đồng:

Lần 01: Bên A Tạm ứng cho bên B Số tiền: ……………………….. .

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………….. ..)

Lần 02: Bên A tạm ứng cho bên B Số tiền: ………………….VNĐ

( Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………..)

Còn lại: …………………….. đồng (Bằng chữ:………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………..)

Chuyển vào Tài khoản: 42.510.000.503.833  Tại NH TMCP đầu tư và phát triến Việt Nam – Chi Nhánh Vĩnh Phúc.

Sẽ thanh toán sau khi đoàn thực hiện xong hợp đồng 07 ngày, kèm theo Thanh lý hợp đồng .

 1. Hình thức thanh toán: ……………………..
 2. Sau khi bên B thực hiện xong hợp đồng. Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ số tiền còn lại theo số lượng thực tế cho bên B.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KIỆN PHẠT HUỶ

 1. Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng, nếu một trong hai bên có thay đổi, huỷ bỏ phải báo trước cho bên kia 10 ngày trước khi khởi hành.
 2. Trong trường hợp báo huỷ trước 8à10 ngày trước khi khởi hành, bên báo huỷ phải chịu phạt 30% tổng giá trị hợp đồng; báo huỷ trước 5à7 ngày, thì phải chịu phạt 50% tổng giá trị hợp đồng; Báo huỷ trước 2à4 ngày thì phải chịu phạt 70% tổng giá trị hợp đồng; Báo huỷ trong vòng 24h trước giờ khởi hành thì phải chịu phạt 100% tổng giá trị hợp đồng. Mọi thay đổi, báo huỷ phải được thông báo bằng văn bản và được sự chấp thuận của bên kia.
 3. Trong trường hợp vì một lý do bất khả kháng nào đó (bão lụt, hoả hoạn, thiên tai, chiến tranh, …) hợp đồng không thể thực hiện thì các bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần bình đẳng giữa hai bên.

ĐIỀU 7: THỰC HIỆN CỦA HAI BÊN

 1. Bên A có trách nhiệm thông báo chi tiết và xác nhận về lượng khách kèm theo danh sách trích ngang, địa điểm, thời gian, và thông tin liên quan của đoàn khách trước 03 ngày khởi hành cho bên B. Bên B có trách nhiệm đưa đón, phục vụ đoàn khách của bên A đúng như trong lộ trình chi tiết của phụ lục kèm theo hợp đồng, bảo đảo chất lượng dịch vụ theo hợp đồng.
 2. Bên A thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên B tổng giá trị hợp đồng theo phương thức đã nêu trên. Nếu phát sinh chi phí cho việc làm hay yêu cầu của bên A thì bên A phải thanh toán thêm khoản chi phí đó cho bên B.
 3. Trong quá trình thực hiên hợp đồng, mọi phát sinh tranh chấp đều được hai bên cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần bình đẳng hai bên đều có lợi.
 4. Những phụ lục hợp đồng kèm theo có giá trị pháp lý như bản hợp đồng này.
 5. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản như trong hợp đồng, bên nào thực hiện sai gây tổn hại về thời gian, vật chất cho bên kia thì phải chịu trách nhiệm bồi hoàn phần tổn hại đó cho bên kia theo quy định trước pháp luật.
 6. Hợp đồng này gồm có 03 trang và được lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

                         ĐẠI DIỆN BÊN  B              

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ GOLDSUN

 

CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số:      /2014/ HĐDL

             Hôm nay, ngày     tháng      năm 2014 Tại Vĩnh Phúc. Chúng tôi gồm có:

Bên A: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Đại diện (Ông/Bà): ………………………………. – Chức vụ: ……………………………………….

Điện thoại: ……………………………………….- Fax: ……………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………

Tài khoản:…………………………..            – Tại NH: ………………………………………………

Bên B:  CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ GOLDSUN

Địa chỉ:  Đ.Nguyễn Tri Phương – P. Khai Quang – TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Đại diện: Ông Phạm Văn Giáp                             – Chức vụ:  Giám Đốc

Điện thoại : 02116.267.555 – 02116.335.888            –  Fax: 02116.267.555

Giấy đăng ký kinh doanh số: 2500511768   Nơi cấp :Sở kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500511768

Tài khoản:  42. 510.000.503.833 – Tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Căn cứ hợp đồng số 17/ 2014/ HĐDL giữa CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ GOLDSUN và: ……………………………………………………..

về việc hợp đồng tổ chức tham quan:…………………………………………………………….…

Căn cứ vào kết quả thực tế thực hiện hợp đồng. Bên A và bên B thống nhất thanh lý hợp đồng đã ký như sau:

 1. Tổng giá trị thực tế ( không gồm 10 % thuế VAT):

1.1.     ..…..người  x ………./người = ……………………. VNĐ

1.2. Tổng Phát sinh: ………………………………………………………………………………………..

 1. Tổng giá trị thanh toán: (1.1+1.2): ………………………..VNĐ

( Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………..)

2.1. Tổng số tiền đã tạm ứng: ……………………..VNĐ

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………..)

2.2. Tổng số tiền còn phải thanh toán: ………………………………………………………………

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………….)

            Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên B sau khi nhận biên bản thanh lý hợp đồng này.

          Biên bản thanh lý được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                             ĐẠI DIÊN BÊN B

 

 

 

 

 

Tin tức khác

Cách thức đặt dịch vụ

Rate this post HÌNH THỨC ĐẶT DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm và tin tưởng dịch vụ của chúng tôi. Quý khách có thể đặt dịch vụ qua các bước sau: Bước 1: TIẾP NHẬN THÔNG TIN Cung cấp thông tin về yêu cầu của quý khách qua […]

Mẫu hợp đồng vận chuyển và thanh lý

4/5 – (21 bình chọn) CÔNG TY CỔ PHẦN  DU LỊCH QUỐC TẾ GOLDSUN ——————-               Số :       /HĐVC/ 2015                                                                         […]

Thông tin Tài khoản thanh toán

5/5 – (1 bình chọn) Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Goldsun Số tài khoản 01: 42.510.000.503.833 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc. Số tài khoản […]

Video Du lịch

Cty Bánh Kẹo Hải Hà.

Posted by Du lịch và Thuê xe Vĩnh Phúc on 14 Tháng 7 2015
https://www.facebook.com/dulichgoldsun/videos/714106688731730/

Hỗ trợ trực tuyến