Mẫu hợp đồng vận chuyển và thanh lý

4/5 - (21 bình chọn)

CÔNG TY CỔ PHẦN  DU LỊCH QUỐC TẾ GOLDSUN

——————-

              Số :       /HĐVC/ 2015                                                                              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———————–

                     Vĩnh phúc, ngày  08  tháng 08 năm 2014

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

– Căn cứ Luật dân sự đã được nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 14/06/2005.
– Căn cứ nhu cầu thoả thuận của hai bên;
Hôm nay, ngày 09 tháng 11 năm 2014 tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Du Lịch Goldsun , chúng tôi gồm có:
A . ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN: (Bên A)
Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………
Người đại diện : ……………………………..Chức vụ: ………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..
Điện thoại: …………………………………..Fax : …………………………………….
Mã số thuế :………………………………………………………………………………
Tài khoản : ………………………………………………………………………………………………………..
B . ĐẠI DIỆN BÊN VẬN CHUYỂN: (Bên B)
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ GOLDSUN
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tri Phương – TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Người đại diện : Ông Phạm Văn Giáp         -Chức vụ : Giám đốc
Điện thoại :02116.267.555 – 02116.335.888 Fax : 02116.267.555
Giấy đăng ký kinh doanh số : 2500511768 Nơi Cấp:Sở kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc
Mã số thuế : 2500511768
Tài khoản : 42.510.000.503.833 – Tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hai bên đã cùng nhau thống nhất những nội dung sau :
I . NỘI DUNG HỢP ĐỒNG :
Bên A thuê Bên B vận chuyển hành khách đi từ ngày …,,./…../ 2019 đến ngày …./ ………/ 2019. Với những điều kiện cụ thể sau :
1. Số lượng :…………………………………………Mác xe : ………………………………….
Số đăng ký : …………………………………Số ghế : …………………………………..
Tuyến đi: ……………………………………………………………………………..
2. Thời gian và địa điểm :
Đúng …….. ngày …./……./2019 xe có mặt tại : ………………………………
– Quý khách lưu ý :
– Xe trả khách tại điểm đón lúc …….. ngày ……/…../2019.
– Mọi phát sinh không ghi trong hợp đồng Quý khách xin vui lòng liên hệ số ĐT: 0972.238.430
II . HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIÁ CƯỚC :
– Hình thức thanh toán : Chuyển khoản hoặc tiền mặt
– Giá cước 01 chuyến : ………………VNĐ ( Giá trên …………gồm thuế10%VAT )
– Tổng số tiền thanh toán : ………………VNĐ
– Đặt trước :………………………VNĐ
– Số tiền còn lại : ……………………. VNĐ
– Số tiền còn lại Bên A sẽ thanh toán : ……………VNĐ
– ( Bằng chữ : ………………………………………………………………………….)
III . TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN :
1. Bên A: Bố trí đi đúng giờ, đúng hành trình, đúng số người theo hợp đồng.Chấp hành tốt các qui định của nhà xe, thanh toán cước phí đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về hành lý, hàng hoá của mình mua từ nơi đến (điểm tham quan, du lịch…)về nơi đi.
2. Bên B: Bảo đảm xe chạy đúng hành trình, lái phụ xe phục vụ văn minh lịch sự, chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông .
Tiền cầu đường, phí xăng dầu, tiền gửi xe Bên B chịu.
Lái, phụ xe ăn nghỉ theo đoàn do Bên A chịu (02 người)
IV . ĐIỀU KHOẢN CHUNG :
1. Trường hợp một trong hai bên muốn huỷ bỏ hoặc thay đổi hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất là 05 ngày. Bên nào thay đổi sẽ phải bồi thường 50% giá trị của hợp đồng đã ký.
2. Sau khi kết thúc hợp đồng 05 ngày (Trừ ngày nghỉ và ngày lễ). Nếu bên A không thanh toán cho Bên B thì Bên B sẽ tính lãi như lãi suất ngân hàng tại thời điểm .
3. Nếu quá thời gian trả khách bên A sẽ chịu chi phí phát sinh theo quy định của bên B.
4. Trong trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, lũ lụt …… Ngoài khả năng kiểm soát của hai bên, làm ảnh hưởng tới thực hiện hợp đồng thì hai bên được miễn truy cứu trách nhiệm.
5. Mọi phát sinh chi phí ngoài hợp đồng nếu do lỗi của bên nào gây ra thì bên đó phải chịu trách nhiệm và giải quyết bằng thương lượng. Nếu không thương lượng được thì đề nghị toà án dân sự Vĩnh Phúc giải quyết. Kết luận của toà án là kết luận cuối cùng, mọi chi phí do bên thua kiện chi trả .
6. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng hết hiệu lực thi hành và được thanh lý khi bên A đã thanh toán hết số tiền theo hợp đồng đã ký cho bên B . Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung thoả thuận .
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                           ĐẠI DIỆN BÊNB

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ GOLDSUN

——————-

       Số :   /HĐVC/ 2019                                                                             

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———————–

                     Vĩnh phúc, ngày  08  tháng 08 năm 2019

        THANH LÝ HỢP ĐỒNG

                     VẬN CHUYỂN  HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

  • Căn cứ Luật dân sự đã được nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 14/06/2005.
  • Căn cứ theo hợp đồng đã ký số: 35/2014, hợp đồng ngày 31 / 07 /2014.

Hôm nay, ngày 08  tháng  08 năm 2014 tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Goldsun,  chúng tôi gồm có:

I . ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN: ( Bên A)

     Tên Đơn vị:

Người đại diện :  …………………. Chức vụ: ……………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại:  …………………………………………    Fax : ……………………………………

Mã số thuế :……………………………………………………………………………………

II . ĐẠI DIỆN BÊN VẬN CHUYỂN: (Bên B)

      CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ GOLDSUN

Địa chỉ : Đường Nguyễn Tri Phương – TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Người đại diện : Ông Phạm Văn Giáp                              Chức vụ :  Giám đốc

Điện thoại :02116.267.555 – 02116.335.888                 Fax :02116.267.555

Giấy đăng ký kinh doanh số: 2500511768    Nơi cấp : Sở kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc

Mã số thuế : 2500511768

Tài khoản : 42.510.000.503.833  – Tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc.

III . NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG :

Về việc Bên A thuê Bên B vận chuyển hành khách như sau:

Số lượng :    ………………………..                                              Mác xe :…………………………………………

Số đăng ký…………………………………….. Số ghế: ……………..chỗ

    Tuyến vận chuyển:  ………………………………………………………………

Thời gian đi: ……..   ngày …… /…………/2019 đến ngày ………./…………./………………….

Tổng số tiền bên A phải thanh toán là: …………………………VNĐ

Bên A đặt trước :………………………….VNĐ

Số tiền còn lại bên A phải thanh toán là : …………………………….Đ

( Bằng chữ : ………………………………………………………………………………… )

    II . HINH THỨC THANH TOÁN:

Bên A thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên B. Sau khi kết thúc hợp đồng 02 ngày ( trừ ngày nghỉ và ngày lễ ). Nếu bên A không thanh toán cho bên B thì bên B sẽ tính lãi như lãi suất ngân hàng tại thời điểm.

Bên B đã thực hiện xong theo đúng thoả thuận đã ký giữa hai bên. Sau khi bên A thanh toán đầy đủ số tiền cho bên B thì hợp đồng này được thanh lý và hết hiệu lực.

Thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

         ĐẠI DIỆN BÊN A

    

     ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

Tin tức khác

Cách thức đặt dịch vụ

Rate this post HÌNH THỨC ĐẶT DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm và tin tưởng dịch vụ của chúng tôi. Quý khách có thể đặt dịch vụ qua các bước sau: Bước 1: TIẾP NHẬN THÔNG TIN Cung cấp thông tin về yêu cầu của quý khách qua […]

Mẫu hợp đồng và thanh lý Tour

5/5 – (1 bình chọn) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ GOLDSUN ——–›¯š——- CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–›¯š——- HỢP ĐỒNG KINH TẾ (TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH – KHẢO SÁT HỌC TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ) Số: ….. /2014/HĐKT […]

Thông tin Tài khoản thanh toán

5/5 – (1 bình chọn) Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Goldsun Số tài khoản 01: 42.510.000.503.833 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc. Số tài khoản […]

Video Du lịch

Cty Bánh Kẹo Hải Hà.

Posted by Du lịch và Thuê xe Vĩnh Phúc on 14 Tháng 7 2015
https://www.facebook.com/dulichgoldsun/videos/714106688731730/

Hỗ trợ trực tuyến