5 Ngày/ 4 đêm Hàng không Theo yêu cầu 11.900.000 VNĐ